In mijn praktijk coach ik hulpverleners, consultants, (creatief) therapeuten en coaches. Het is een doelgroep die me aanspreekt vanwege het getrainde reflectievermogen. Dat maakt dat in de coaching vrij snel een verdiepingsslag gemaakt kan worden. Ook gaat deze doelgroep me aan het hart vanwege het zingevende maar vaak onderschatte werk, dat zij met hart en ziel verrichten en wat veel vraagt van de persoonlijke veerkracht en moed.

Coachvragen liggen dan ook vaak op het gebied van veerkracht en assertiviteit. Afwisselend wordt er daarbij in- en uitgezoomd. Inzoomen in gebeurtenissen en situaties om inzicht te krijgen in de eigen invloedssfeer en uitzoomen om overzicht te krijgen over de te bewandelen weg.

Affiniteit heb ik met het coachen van creatief therapeuten en andere creatievelingen in de hulpverlening. Met hen deel ik het plezier van de verbeelding en vrije expressie en het geloof in de kracht daarvan. Waar therapie om helen gaat, richten supervisie en coaching zich op het benutten van potentie. Sommige creatief therapeuten zetten de coaching in om zelf tot een creatief product te komen.

 

‘Hoe steviger de boom geworteld is, des te meer kunnen de takken meebewegen met de wind’