Verandering en ontwikkeling gaan vanzelf.  Ook zonder coaching. Oplossingen (al dan niet gewenst) dienen zich vaak spontaan aan in een soort van natuurlijk verloop. Zoals een rivier zijn weg zal blijven zoeken richting zee, ondanks hindernissen op de weg. Als coach past mij daarom bescheidenheid.

Coaching is wel een manier om even uit die rivier op de oever te stappen en te kijken. Hoe ziet de omgeving eruit? Bent u aan het dobberen? Wordt u overspoeld door het krachtig geworden water? Of bent u als een zwemmer die topsport beoefent? Door afstand te nemen kunt u de situatie én de mogelijkheden beter overzien.

Je kunt een rivier niet terug de berg op sturen maar je kunt wel de gang versnellen, vertragen of verleggen. Een steen, een dam, een dijk, een energiecentrale. Wat wilt u beïnvloeden, hoe en met wie wilt u dat doen en wat zijn daarbij de effecten, met name op de langere termijn.

‘Coaching gaat over hoe u een speler wilt zijn die natuurlijke veranderprocessen mede vorm geeft’