Als coach en docent werkte ik bij de Master Leiderschap en de opleiding Professioneel Coachen. (Hanzehogeschool Groningen)

Daarnaast begeleidde ik, als expertcoach bij Stichting leerKRACHT een aantal cirkels van scholen in een tweejarig transitieproces. Ik begeleidde daarbij coaches/ teams/directeuren en bestuurders van PO-scholen in Noord Nederland.

Behalve in de onderwijswereld superviseerde, coachte en trainde ik professionals en teamleiders in de hulpverleningssector. Opdrachtgevers in de afgelopen jaren waren onder meer: de Mesdagkliniek/ Elker/VNN/Zorgbelang/GGD/Zernikecollege/Leger des Heils/ Synergon/ steunpunt opvoedingsondersteuning Limburg (Be) /Kwartier zorg en welzijn.

Tegenwoordig werk ik voor mensen en organisaties die het werk vanuit een voldoende perspectief vorm willen geven. Meer info: www.devoldoendefilosofie.nl

Ik ben als coach en supervisor geregistreerd bij de LVSC en geaccrediteerd supervisor bij het register Vaktherapie.

‘De belangrijkste kennis is zelfkennis…zodat je jezelf serieus kunt nemen én met een korrel zout…’